رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۱۸ : من گمانم صبح با من صاف بود

من گمانم صبح با من صاف بود
آسمانم قلّه های قاف بود
آه جانم مست بود از چشم یار
دست هایم عشق را صرّاف بود
پیمایش کتاب