رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۱۹ : حضرت روح‌القدس! امروز ما را بار ده

حضرت روح‌القدس! امروز ما را بار ده
در میان بزمها پیمانه‌ها سرشار ده
در خروش رزمها چشمانمان را باز کن
جانمان را طاقتی بر سختی اسرار ده
پیمایش کتاب