رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲ : ای روح بیا قصّه ی خود باز بخوان

ای روح بیا قصّه ی خود باز بخوان
این قصّه که نه، سرّ سرافراز بخوان
تو روحی و یک بارقه از جان خدای
ای بارقه این صاعقه ی راز بخوان
پیمایش کتاب