رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲۰ : فلسفه ها را همه از یاد بر

فلسفه ها را همه از یاد بر
هر چه که خواندی همه گو باد بر
روز نو است و فلک نوست این
شاد شو با ما و دل آزاد بر
پیمایش کتاب