رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲۱ : سزاوار است آنان که رهیدند

سزاوار است آنان که رهیدند
از این بیهودگی بیرون پریدند
ره پنهان به دل آغوش گیرند
که رخت از راه پنهانی کشیدند
پیمایش کتاب