رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲۲ : جمعیت مرده بیا زنده شو

جمعیت مرده بیا زنده شو
دامن گِل وا ده و تابنده شو
تو ز فلک آمده ای، بازگرد!
زار و غمان بس کن و بخشنده شو
پیمایش کتاب