رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲۳ : بیا که قرب دل در لامکان است

بیا که قرب دل در لامکان است
نه بر روی زمین نی در زمان است
بیا از راه پیشانی که آنجا
اقامتگاه شیران نهان است
پیمایش کتاب