رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲۴ : برخیز و این در را گشا

برخیز و این در را گشا
این راه آخر را گشا
گر وصل بالا خواستی
این شطّ احمر را گشا
پیمایش کتاب