رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲۵ : چشم تو چشمۀ صفاست، جان تو کعبۀ صداست

چشم تو چشمۀ صفاست، جان تو کعبۀ صداست
قبله تویی که بر دو پاست، حادثه نی که زائرم
تَک، یَلِه، چَست و بی هوا، موج رسد به ناکجا
حلقه به حلقه تا خدا ساکن این دوایرم
پیمایش کتاب