رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲۶ : چشم سوّم، چشم پنهان، چشم جان

چشم سوّم، چشم پنهان، چشم جان
دارد آن دلبرگها اندر میان
چشم پنهان باز کن پیدا شوی
خود ببینی کیستی در لامکان
پیمایش کتاب