رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲۷ : برسی به راه پنهان

برسی به راه پنهان
چو دل تو صاف باشد
تو مرو به سوی گرگان
که دل آن مصاف باشد
پیمایش کتاب