رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۳۰ : عشق جهانی ست سراپا سکوت

عشق جهانی ست سراپا سکوت
هر چه درون است به دنیا سکوت
هر سویی دزدان به تمنّای راز
هی که مبازی دل غوغا سکوت
پیمایش کتاب