رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۳۱ : قلب عاشق شعله‌سازی می‌کند

قلب عاشق شعله‌سازی می‌کند
دلنوازی روحبازی می‌کند
عقل در تفسیر خود سرگشته است
عشق امّا سرفرازی می‌کند
پیمایش کتاب