رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۳۵ : از واو تو قلب عاشقان زنجیر است

از واو تو قلب عاشقان زنجیر است
از واو تو افلاک به هم درگیر است
از واو تو وصلها به هم می جوشند
از واو تو آری همه دلها سیر است
پیمایش کتاب