رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۳۶ : بزن ای ساز خوش آوازه ی دل

بزن ای ساز خوش آوازه ی دل
بزن تا گُل دهد این خانه ی گِل
بزن تا بشکفد صبح من و تو
نماند بین ما یک پرده حائل
پیمایش کتاب