رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۳۷ : در پی دیگران روی سایه ی دیگران شوی

در پی دیگران روی سایه ی دیگران شوی
روح شو تا روان شوی روح شو تا چنان شوی
ماه درون توست آن ماه بجو و ماه شو
ای دل من به راه شو تا که به از جهان شوی
پیمایش کتاب