رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۳۸ : در درون آدمی پنهان تویی

در درون آدمی پنهان تویی
کالبد از ما و امّا جان تویی
هرچه انسان دارد از الطاف توست
خارج امّا از ره انسان تویی
پیمایش کتاب