رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۳۹ : در خاک بکار هر چه که کاشتنی ست

در خاک بکار هر چه که کاشتنی ست
افراشته کن هر آنچه افراشتنی ست
افروخته کن هر آنچه افروختنی ست
بردار ز دل هر آنچه برداشتنی ست
پیمایش کتاب