رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۴۰ : در خموشی کار جان کردن خوش است

در خموشی کار جان کردن خوش است
حرفهای دل روان کردن خوش است
عاشقان را راز گفتن از خدا
ناصحان را امتحان کردن خوش است
پیمایش کتاب