رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۴۱ : هر چه خوشی از خدا، هر چه غم از آدمی

هر چه خوشی از خدا، هر چه غم از آدمی
عشق همه موسقی، عقل عزا و غمی
نام تو شد بر زبان خالق رویای جان
وصل تو شد رونق عاشقی و خرّمی
پیمایش کتاب