رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۴۳ : باز خیالت وزید از گذر لامکان

باز خیالت وزید از گذر لامکان
باز دل آتش گرفت در سفر بی زمان
باز خلاص آمدم از شر دستان خاک
باز خدا، باز تو، باز جهانی ز جان
پیمایش کتاب