رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۴۶ : عشق چو آمد سر غوغای خویش

عشق چو آمد سر غوغای خویش
سرزده برخاست دل از جای خویش
گفت میاشوب و اناالحق مگو
حق مزند دم ز من و مای خویش
پیمایش کتاب