رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۴۸ : در راه حقیقت تو دمادم برخیز

در راه حقیقت تو دمادم برخیز
از شادی بیهوده و از غم برخیز
تا معرفتی که نیست جز بی خویشی
از باور بند و بند عالم برخیز
پیمایش کتاب