رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۵۰ : رفیقان دل از راهی رسیدند

رفیقان دل از راهی رسیدند
به گرد یار دلخواهی رسیدند
به فرمانش شبانگاهی نشستند
به دیدارش سحرگاهی رسیدند
پیمایش کتاب