رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۵۱ : رهایان از ره دل خوش پریدند

رهایان از ره دل خوش پریدند
اسیران آن ره دل را ندیدند
اسیران بنده ی آیین و رسم اند
رهایان از شر ایشان رهیدند
پیمایش کتاب