رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۵۳ : رهایان سوی خانه در شتابند

رهایان سوی خانه در شتابند
رهایان بی نقاب و بی حجابند
رهایان خود کتاب عشق دارند
برون از این کتاب و آن کتابند
پیمایش کتاب