رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۵۴ : حسودان در روند از خانه ی عشق

حسودان در روند از خانه ی عشق
که دل را با حسودان هیچ ره نیست
همه عالم بجویند و ببینند
که چون شاه دل ما هیچ شه نیست
پیمایش کتاب