رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۵۵ : هر که تأییدت کند، او دشمن ات

هر که تأییدت کند، او دشمن ات
هر که تحسینت کند، اهریمن ات
چون خدا فارغ شو از تسبیح خلق
بگسل این صد رشته های من من ات
پیمایش کتاب