رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۵۶ : چون شباهنگام شد بیدار باش

چون شباهنگام شد بیدار باش
اهل خلوت با دل و دلدار باش
سر فرو بردی و عشقت دار زد
سر برآور یک زمان در کار باش
پیمایش کتاب