رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۵۷ : حقیقت گو زبان عشق دارد

حقیقت گو زبان عشق دارد
شعف ها از بیان عشق دارد
بسوزاند اگر این حرفها خلق
چه باک از امتحان عشق دارد؟
پیمایش کتاب