رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۵۸ : برون در رهن مردان زبون است

برون در رهن مردان زبون است
خران مرده را بیرون قشون است
درون شو ریشه های نور دریاب
که یک بیرون و نه از ده درون است
پیمایش کتاب