رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۵۹ : رمزیست نهان که عاشقان می‌دانند

رمزیست نهان که عاشقان می‌دانند
در روح خطی که بی‌خودان می‌خوانند
آن راه که مؤمنان از آن ترسانند
بزمیست که عارفان در آن رقصانند
پیمایش کتاب