رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶ : این گردباد عشق است بر جان و دل وزیده

این گردباد عشق است بر جان و دل وزیده
من پیک کوی یارم، کس چون منی ندیده
هر صبحدم برآیم چون آفتاب گیتی
بر مسند شهانم در دولت سپیده
پیمایش کتاب