رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶۰ : دل! برو کار حال کن

دل! برو کار حال کن
این همه قیل و قال چیست
راه گشا و یار بین
قصّه ی فیل و فال چیست
پیمایش کتاب