رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶۱ : در این سر آسمان زمین سابیدن

در این سر آسمان زمین سابیدن
دریاب دلا طراوت تابیدن
دانی که هنر چه باشد ای جوینده؟
یعنی به زمین حضور بالا دیدن
پیمایش کتاب