رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶۳ : سرای توست این، ما جمله مهمان

سرای توست این، ما جمله مهمان
تو می دانی و تو ای جملگی جان
زوار چرخ از تو، چرخ از تو
بچرخان و بگردان و برقصان
پیمایش کتاب