رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶۴ : طبع سنّت‌شکنم دوش به غوغا برخاست

طبع سنّت‌شکنم دوش به غوغا برخاست
آن سوی نه فلکش یک‌تنه از جا برخاست
قالب صورت و اسماء و صفت را بشکست
کار دیدار خدا بود و چه زیبا برخاست
پیمایش کتاب