رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶۵ : از سر و دوش فلک نور خدا می بارد

از سر و دوش فلک نور خدا می بارد
این همه نور خدا بر سر ما می بارد
عالم از موسقی عشق پدیدار آمد
گوش کن هیچ مگو این ز کجا می بارد
پیمایش کتاب