رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶۶ : عشق یعنی که ندانی تو میان شب و روز

عشق یعنی که ندانی تو میان شب و روز
حرکت روح ببینی و نگویی از تن
گاه یک سگ سفری بیش ز انسان رفته
گاه هم یک سفر سنگ میان تو و من
پیمایش کتاب