رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶۷ : شنو! آواز دل از درد برخاست

شنو! آواز دل از درد برخاست
هر آنکس درد دارد جان شیداست
رها کن مردمی، مردی نمایان!
که راه دل ره مردان تنهاست
پیمایش کتاب