رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶۸ : حرف حقّ را نقد کردن ابلهی ست

حرف حقّ را نقد کردن ابلهی ست
همچو نوزادی به کار نقد شیر
شکل دل چون برگ و معنایش خدا
کار عاقل نیست این فهم کبیر
پیمایش کتاب