رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶۹ : خداپویان عالم سر به تویند

خداپویان عالم سر به تویند
نمی دانی چه کوی و در چه سویند
برون مردان باطل در هیاهو
درون مردان حقّ در گفتگویند
پیمایش کتاب