رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۷۱ : دانش شادان روح ازخط پنهان بخوان

دانش شادان روح ازخط پنهان بخوان
از ره پنهان بیا دفتر یاران بخوان
بر در هر معبدی یک شه خوش خنده بین
با شه خوش خنده رو دفتر شاهان بخوان
پیمایش کتاب