رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۷۳ : کار عاشق، بی تمنّا زیستن

کار عاشق، بی تمنّا زیستن
در همین لحظه همین جا زیستن
کار عاقل رفتن از راه هوا
در پی دیروز و فردا زیستن
پیمایش کتاب