رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۷۵ : از عشق تو گه زمین به پا می خیزد

از عشق تو گه زمین به پا می خیزد
صد خانه به ناگهان ز جا می خیزد
دل که سفر گِلَش به نسیانش برد
با یک نظرت ز جامه ها می خیزد
پیمایش کتاب