رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۷۶ : هر شبی تو مرگ را تمرین کنی

هر شبی تو مرگ را تمرین کنی
پر کشی سر آنسوی پروین کنی
هر شبی از پیرهن بیرون پری
آنسوی این قصّه پاورچین کنی
پیمایش کتاب