رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۷۸ : اینان که به کار ردّ و در افشایند

اینان که به کار ردّ و در افشایند
خیر و شرشان هر دو عبث پیمایند
تو تک شو رفیق در تکی جانهایند
با جمع رسیدگان همه تنهایند
پیمایش کتاب