رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۸ : هر کسی شایسته ی این دم نشد

هر کسی شایسته ی این دم نشد
هر طبیبی درد را مرهم نشد
بشنوید ای مهربان یاران من
هر که انسان زاده شد آدم نشد
پیمایش کتاب