رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۸۲ : او که با عقلش به کار رنگ و بوست

او که با عقلش به کار رنگ و بوست
کف بیارد چونکه با حقّ روبروست
خشم او آتش زند پیراهنش
آتشش پس نی ز حق بلک از خود اوست
پیمایش کتاب