رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۸۸ : عشق دارد حرکتی همچون قیام

عشق دارد حرکتی همچون قیام
خود قیام است این خروج مستدام
حجّ عاقل باختن در ننگ و نام
حجّ عاشق تاختن بیرون ز دام
پیمایش کتاب